استاندار خوزستان تأکید کرد؛

انجام تولیدات رسانه‌های برای طیف‌های مختلف جامعه/به ظرفیت‌ها و نمادهای استان در ساخت فیلم و فعالیت‌های هنری توجه شود

استاندار خوزستان بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و نمادهای استان در ساخت فیلم و فعالیت‌های هنری تأکید کرد و گفت: نگاه به تمامی طیف‌های جامعه و ساخت تولیدات رسانه‌ای برای آن‌ها ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، وحید پناهلو، مدیر مرکز سریال سوره امروز چهارشنبه ٢ آذرماه با صادق خلیلیان، استاندار خوزستان دیدار کرد.

استاندار خوزستان در این دیدار بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و نمادهای استان در ساخت فیلم و فعالیت‌های هنری تأکید کرد.

خلیلیان همچنین نگاه به تمامی طیف‌های جامعه و ساخت تولیدات رسانه‌ای برای آن‌ها را امری ضروری دانست.

286