گزارش تصویری / جلسه توسعه صادرات غیر نفتی با حضور استاندار خوزستان