گزارش تصویری / جلسه ستاد اربعین با حضور استاندار خوزستان