با تغییر کاربری‌های غیر مجاز در سطح استان بدون اغماض برخورد می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: نظارت دقیق و برخورد با تحرکات غیرقانونی در تغییر کاربری‌ها را از مطالبات جدی و به حق مردم است؛ دستگاه‌های متولی باید بدون اغماض و با تمام توان در مقابل تخلفات بایستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان،جلسه کمیته امور زیربنایی استان امروز ۱۲ مهرماه به ریاست محمد خانچی، معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار شد.

خانچی در این جلسه با تأکید به نظارت دقیق بر انجام مصوبات این کمیته بیان داشت: باید دقت شود که مجوزهایی که نهایی می‌شود، بدون هیچ تغییری انجام گردد و هیچ‌گونه تغییر کاربری بعد از اخذ مجوز انجام نگیرد.

وی در پایان نظارت دقیق و برخورد با تحرکات غیرقانونی در تغییر کاربری‌ها را از مطالبات جدی و به حق مردم دانست و تأکید کرد که در این خصوص دستگاه‌های متولی باید بدون اغماض و با تمام توان در مقابل تخلفات بایستند.

 

115