بازدید مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری از سرای سالمندان اهواز

مدیر کل امور بانوان و امور خانواده استانداری خوزستان روز سه شنبه از سرای سالمندان صالحین اهواز بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان مریم مراداسکندری، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان به منظور بررسی وضعیت و رفع مشکلات سرای سالمندان از  بخش های مختلف این سرا شامل بخش مردان، بخش زنان، امور خدماتی و رفاهی مربوط به سالمندان بازدید و  با مسئولان این مرکز به منظور پیگیری مسایل و مشکلات آن گفتگو کرد.

 

639