انتصاب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه محمدامین مکوندی را به عنوان سرپرست اداره کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، عبدالمجید بصیری را به عنوان سرپرست دبیری کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، علی بیگدلی را به عنوان معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری ماهشهر، سید مسعود حاصلی مفرد را به عنوان بخشدار جایزان امیدیه، امین خاوری مهر را به عنوان بخشدار مرکزی امیدیه، مهدی حجت را به عنوان سرپرست بخشداری زیدون بهبهان و احمدشجاعی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بهبهان منصوب کرد.

1308