گزارش تصویری / نشست شورای معادن استان به ریاست استاندار خوزستان

366