دومین جلسه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و بهره وری وفناوری های مدیریتی برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: باتوجه به الزام قانونی و اهمیت ایجاد شناسه ملی برای بخشداریهای تابعه جهت احراز هویت شخص حقوقی در مراجع قانونی، این موضوع توسط دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری با همکاری دفاتر و فرمانداریهای تابعه پیگیری و گزارش اقدامات در کمیته مذکور ارائه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، دومین جلسه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و بهره وری و فناور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌های مدیریتی ظهر دوشنبه ۲۴ مردادماه به ریاست سید احمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و با حضور سایر اعضاء کمیته با محوریت ستاد انتخابات در استانداری و شناسه ملی بخشداریهای تابعه برگزار شد.
موالی زاده با تأکید بر اینکه انتخابات یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف اجرایی استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه به شمار می رود، گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات و ضرورت آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات، ضمن هماهنگی با حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی و دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری درخصوص پیشنهاد بازبینی تشکیلات تفصیلی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری  به وزارت کشور، در رابطه با این موضوعات پیگیری و اقدام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود: باتوجه به الزام قانونی و اهمیت ایجاد شناسه ملی برای بخشداریهای تابعه جهت احراز هویت شخص حقوقی در مراجع قانونی، این موضوع توسط دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری با همکاری دفاتر و فرمانداریهای تابعه پیگیری و گزارش اقدامات در کمیته مذکور ارائه شود.

186