موالی‌زاده :

رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان در کارگروه آپفن استان در حال بررسی جدی است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت:رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان در کارگروه آپفن استان در حال بررسی جدی است و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ، نشست هم‌اندیشی حمایت از صنعت‌گران، تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور سید احمد موالی زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی از زمان پیدایش نفت در خوزستان موجب تضعیف حوزه اقتصادی در این استان شد، اظهار کرد: این رخدادها سبب شد تا سرمایه‌های انسانی استان به سمت و سوی کارمندی روی بیاورند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با تأکید بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی عنوان کرد: باید با توسعه شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد بنیان مقدمات پیشرفت صنایع کوچک و متوسط در استان فراهم شود، همچنین در مدارس باید از ابتدا فرهنگ خلاقیت به محصلان آموزش داده شود.

موالی زاده در پایان گفت:رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان در کارگروه آپفن استان در حال بررسی جدی است و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

391