تاخیر دو ساعته شروع فعالیت ادارات و آموزش غیرحضوری در ۷ شهرستان استان در روز یکشنبه

با توجه به هشدارسطح نارنجی هواشناسی خوزستان درخصوص ماندگاری توده گردوخاک در مناطقی از استان تا روز یکشنبه(۲۲ اسفند۱۴۰۰) و تایید شرایط اضطرار هوا توسط معاونت بهداشت استان و بررسی وضعیت جوی ،میزان غلظت ومناطق تحت تاثیر پدیده گردوخاک توسط کارگروه اضطرارآلودگی هوای استان(آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) وتبادل نظر اعضای کارگروه ، تصمیمات ذیل اتخاذ وابلاغ گردید.
۱- زمان شروع فعالیت کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی (بجز مراکزامدادی،درمانی ،بهداشتی،اورژانس۱۱۵،خدمات شهری شهرداری ها،بخشهای عملیاتی ودارای نوبت کاری ،بیمارستان ها وآتش نشانی ها) شهرستانهای *اهواز ،کارون ،باوی ،بندرماهشهر،شوشتر،رامشیرو امیدیه*
درروز یکشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ با دوساعت تاخیر می باشد.
۲-فعالیت کلیه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزشی و آموزش عالی شهرستانهای اعلام شده درروز یکشنبه مورخ ۲۲اسفندماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی (برخط) می باشد.

32.8K