استاندار خوزستان هشدار داد:

خطر گسترش سریع اُمیکرون در خوزستان/تقویت طرح شهید سلیمانی با جدیت پیگیری شود

استاندار خوزستان با بیان اینکه سرعت انتقال اُمیکرون بسیار بالا است، گفت: با توجه به ورود این سویه به خوزستان در صورت عدم مراقبت ممکن است با سرعت بیشتری گسترش یابد.

صادق خلیلیان استاندار خوزستان در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: مبارزه با کرونا با همان کیفیت قبل برقرار است و با توجه به سویه اُمیکرون باید جدیت در این کار بیشتر شود.

وی افزود: باید برای تکمیل پوشش دوز سوم واکسیناسیون نیز هدف‌گذاری شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: جلوگیری از برگزاری تجمعات، استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیز باید مجددا به مردم گوشزد شود.

خلیلیان با بیان اینکه سرعت انتقال اُمیکرون بسیار بالا است، گفت: با توجه به ورود این سویه به خوزستان در صورت عدم مراقبت ممکن است با سرعت بیشتری توسعه یابد بنابراین باید هشدارها داده شود و مردم هوشیار شوند.

وی بیان کرد: در عین حال که به سمت عادی‌سازی فعالیت‌ها حرکت می‌کنیم باید این عادی‌سازی هوشمند باشد و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

استاندار خوزستان با تاکید بر اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی، افزود: موانع موجود در تقویت این طرح باید برطرف شوند.

341