قدردانی استاندار از دو خانواده فداکار خوزستانی در جریان بحران سیل

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه ۲۵ اردیبشهت ماه از خانواده های بدوی و طرفی قدردانی کرد.

این دو خانواده در شهرهای حمیدیه و کارون در دوره سیل منازل آنها در مسیر ورودی سیلاب بر بود و به صورت داوطلبانه پذیرفتند که خانه آنها تخریب شده تا سیلاب پخش شود و به سایر نقاط آسیبی نرسد.

استاندار خوزستان با تقدیر از ایثار و خود گذشتگی این دو خانواده گفت: وظیفه خود می دانم که از این افراد تشکر نمایم. آنها الگویی برای سایرین شدند و امیدواریم این کار خیر و فضیلت اخلاقی که انجام دادند در سطح جامعه گسترش یابد.

133