گزارش تصویری/

جلسه ایمنی راه های استان با حضور استاندار خوزستان و جانشین رئیس پلیس راهور