استاندار خوزستان از سرعت گرفتن روند اجرای طرح شبکه فاضلاب اهواز در ماه‌های اخیر خبر داد

دکتر صادق خلیلیان روز شنبه در حاشیه بازدید  معاون اجرایی رییس جمهور از از محل حفاری میکروتونلینگ اجرای طرح جامع شبکه فاضلاب اهواز، در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سرعت گرفتن اجرای طرح فاضلاب اهواز در ماه های اخیر گفت: شبکه فاضلاب اهواز در ۳۰ سال گذشته تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با تاکید رییس جمهور مبنی اجرای کامل شبکه قرار است ۶۰ درصد باقی مانده حداکثر تا سه سال اجرا شود.

صادق خلیلیان افزود: بخشی از شبکه فاضلاب اهواز تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد که با نهایی شدن آن جلوی ورود حجم زیادی از فاضلاب به کارون گرفته می‌شود.

321