کسب عنوان نائب قهرمانی تیم دارت بانوان استانداری درمسابقات کارکنان دولت استان

مسابقات کارکنان دولت استان در محل سالن ورزشی گیت بوستان سازمان آب وبرق برگزار گردید .                                                                               گفتنی است تیم دارت بانوان استانداری در بین ۹ تیم شرکت کننده در مسابقات ، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی شد.                                                   دراین دوره از مسابقات تیم دارت بانوان استانداری ،خانم ها سارا کایدی بارده، لیلا آذرسا، مریم رفیعی پور ، الهام عبیات و آزاده تقی پور بیرگانی به رقابت پرداختند.                                                                                                   

479