هشتمین جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی وسازمانهای مردم نهاد با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزارشد

هشتمین جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی وسازمانهای مردم نهاد با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان هشتمین جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد باحضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در سالن معاونت سیاسی و اجتماعی با دو دستور کار ارائه راهکارهای دستگاههای متولی جهت صیانت، اشتغال وکارآفرینی بهبود یافتگان ، ارائه عملکرد سازمان فنی و حرفه ایی استان در خصوص تفاهم نامه منعقده فی ما بین فنی وحرفه ایی و ستاد جهت آموزش بهبود یافتگان و بیان عملکرد ۹ ماهه توسط دستگاهها با ارائه مستندات برگزارشد.

جلسه مشارکتهای شورای مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور نجاتی معاون سیاسی واجتماعی استاندار و دیگر اعضاء و برخی مسئولین ارگانها تشکیل شد با اشاره به اهمیت تلاش برخی از دستگاههای اجرایی استان جهت اشتغال افراد بهبود یافته و حوزه مواد مخدر نقش خیرین استان در کنار دیگر ارگانهای استان در ایجاد فرصت های اشتغال برای بهبود یافتگان را بسیار مهم وموثر دانست در ادامه هرکدام از اعضاء به منظور بررسی وضعیت تعهدات آنها جهت اشتغال وکاهش مشکلات بهبود یافتگان مطالبی را مطرح کردند.

نجاتی معاون سیاسی واجتماعی استاندار اشتغال بهبود یافتگان در حوزه مواد مخدر و بازگشت آنها به جامعه را بسیار مهم و ضروری عنوان کرد.

نجاتی با اشاره به اهمیت تلاش همه دستگاههای برای کاهش مشکلات اجتماعی از عدم فراهم کردن یک ساختمان که در حوزه تعهدات شهرداری اهواز جهت اسکان واستقرار زنان بی پناه اظهار نارضایتی کرد و خواستار تلاش و نگاه جدی شورای شهر اهواز وشهرداری جهت تحقق وعدهای خود جهت ایجاد یک مکان مناسب برای استقرار این قشر از جامعه است.

555