برگزاری جلسه عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه حجاب و عفاف با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزارشد

برگزاری جلسه عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه حجاب و عفاف با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزارشد .

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری جلسه برگزاری عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه حجاب وعفاف با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزارشد.

این جلسه با تلاوتی آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و موسوی مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری خوزستان ضمن تقدیر از حضور اعضاء جلسه، به اهمیت حجاب و عفاف در فرهنگ اسلامی اشاره وحجاب و عفاف را از بخشهای عمده رسالت انبیاء واهل بیت عصمت و طهارت (ع) وعلماء دانست ونقش حجاب و عفاف در تهذیب وتزکیه نفس وتقرب به درگاه احدیت بسیار مهم وموثرعنوان کرد.

موسوی بااشاره به اینکه حجاب را به عنوان پوشش بیرونی و عفاف را به معنای پوشش درونی می دانند این دوعامل را در سلامت جامعه بسیار تاثیرگذار عنوان کرد.

مدیرکل امور اجتماعی با اشاره به توطئه های مختلف دشمنان نظام وانقلاب اسلامی ، رعایت وترویج حجاب وعفاف در جامعه وظیفه تک تک افراد جامعه بویژه مسئولین دستگاههای اجرایی دانست، در ادامه هر کدام از مدیران ونمایندگان در دستگاههای اجرایی در زمینه حجاب وعفاف در سطح ادارات گزارشی ارائه دادند.

322