بازدید استاندار خوزستان از مرکز فناوری های اتوماسیون صنعتی اهواز

استاندار خوزستان از مرکز فناوری های اتوماسیون صنعتی(شرکت هوشمند پردازش صنعت جنوب ) در اهواز بازدید کرد.

این مرکز با هدف توسعه خدمات فنی و مهندسی صنایع کشور و بومی سازی این فناوری در استان از طریق برگزاری آموزش های تخصصی و کاربردی حوزه اتوماسیون صنعتی و طراحی و ایمن سازی زیرساخت های حیاتی در این حوزه با مدیریت یکی از نخبگان استانی از سال گذشته راه اندازی شده است.
در ادامه در جلسه ای که با حضور جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان، استانداری و افتای استان در حضور استاندار برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده و اثربخشی و دستاوردهای تربیت کارشناسان اتوماسیون صنعتی سد و نیروگاههای استان ارایه شد و استاندار نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، بر رفع موانع و حمایت از توسعه فعالیت های این مرکز تاکید کرد.

185