جلسه برنامه ریزی ارتقاء و تقویت فعالیت های فرهنگی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان برگزار شد

جلسه برنامه ریزی ارتقاء و تقویت فعالیت های فرهنگی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری خوزستان جلسه برنامه ریزی ارتقاء وتقویت فعالیتهای فرهنگی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی ونمایندگان دستگاههای اجرایی و فرهنگی در سالن معاونت سیاسی واجتماعی استانداری خوزستان برگزارشد.

نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار گفت: استان خوزستان شامل اقوام مختلف و با آداب و رسوم ، زبان و گویش های متفاوتی است که یک دل ، با افتخار و به خوبی کنار هم زندگی می کنیم و تاکنون بحمدالله دشمن نتواسته روزنه کوچکی پیدا کند تا از این فضای معنوی وتعاملی سوء استفاده کند و همدلی و محبت بین مردم را زره ایی خدشه دار کند.

معاون سیاسی و اجتماعی تسریع کرد: برای حفظ ارزش های به دست آمده و از بین بردن نقاط خاکستری در جامعه کنونی باید راهکارهای راهبردی وبرنامه های فرهنگی بسیاری در این خصوص انجام شود.

در ادامه نجاتی برنامه های از قبیل آگاه سازی اقشار مختلف مردم در امر ازدواج زودهنگام دختران نابالغ،درگیری های طایفه ای، تیراندازی در مراسمات عروسی و عزا و غیره…. با همفکری و هم افزایی دستگاههای فرهنگی و برنامه ریزی برای ازبین رفتن و یاکمتر شدن این موضوعات را عنوان کرد.

در پایان معاون سیاسی اجتماعی استاندار نقش آموزش و پرورش ،کانون پرورشی فکری کودکان ،دانشگاهها و … را دراین امر خداپسندانه مهم دانست.

546