انتصاب

دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در احکامی جداگانه حسین رحیمی، حبیب اله سوزنگر و سید محسن حسینی را به ترتیب به عنوان سرپرست بخشداری های شهیون دزفول، سردشت دزفول و قارون دزپارت منصوب کرد.

1478