جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی باحضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزارشد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی باحضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری خوزستان جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی با حضور معاون سیاسی واجتماعی استاندار،معاون مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی و نماینده دستگاهها در سالن معاون سیاسی واجتماعی برگزارشد.

نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت افزایش روحیه نشاط در جامعه به تبعات روانی وجسمانی بیماری کرونا در یکی دوسال اخیر اشاره وهوای بسیار خوب استان را فرصت مطلوب ومناسبی برای اجرای همایش های پیاده روی خانوادگی  در سطح استان دانست.

وی هدف از همایش های پیاده روی خانوادگی را گسترش فرهنگ ورزش همگانی عنوان کرد و افزود: این فرهنگ به گونه ای طراحی شده تا مردم به صورت نمادین دور هم جمع شوند و در یک مسیر مشخص به پیاده روی خانوادگی بپردازند.

معاون سیاسی واجتماعی استانداری گفت: کلیه فرمانداری شهرستانهای مختلف استان جهت برگزاری این همایش با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و در زمانهای تعیین شده نسبت به اجرای این برنامه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

392