گزارش تصویری/بازدید استاندار خوزستان از مناطق خسارت دیده از آبگرفتگی در شهرستان شوشتر

 

 

311