جلسه هرس درختان کنوکارپوس با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی  برگزار شد

جلسه هرس درختان کنوکارپوس با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان جلسه هرس درختان کنوکارپوس با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی ، مدیرکل امور روستایی وشوراها ،نماینده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، نماینده شهرداری و نماینده امور شهری در سالن جلسات معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شد.

موسوی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به هرس درختان کنوکارپوس و اهمیت بالای آن در جلوگیری از مشکلات تنفسی شهروندان افزود:  به دلیل احتمال بارندگی در اواخر آبان ماه ،شهرداری ها به عنوان متولی این کار می بایست هر چه سریعتر اقدامات لازم و به موقع نسبت به هرس درختان کنوکارپوس را انجام دهند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی افزود: از مزایای این درخت به دلیل مقاوم بودم در برابر گرما میتوان سایبانی برای رفاه حال مردم وزیبایی شهر دانست که باید با دقت جانمایی و به موقع رسیدگی و هرس شود.

موسوی افزود: با همکاری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ،شهرداری،مرکز تحقیقات باغبانی دانشگاه شهید چمران دستورالعمل اجرایی هرس درختان کنوکارپوس تنظیم و برای کلیه دستگاههای اجرایی ارسال وعملیاتی شود.

در ادامه نماینده شهرداری از هرس ۹۰% درختان کنوکارپوس در سطح شهرستان اهواز که مابقی آن تا پایان آبان ماه هرس خواهد شد خبر داد.

در خاتمه این نشست مدیرکل امور روستایی وشوراها گزارش مبسوطی از هرس درختان ونظارت دهیاران در روستاها در جمع حاضرین در جلسه راداد

128