استاندار خوزستان عنوان کرد:

سیاست اصلی استان توسعه ورزش همگانی است

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در ورزش قهرمانی گفت: اولویت و سیاست اصلی استان توجه و توسعه ورزش همگانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، صادق خلیلیان استاندار خوزستان روز چهارشنبه در نشست شورای ورزش خوزستان اظهار داشت: اهمیت ورزش همگانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود زیرا سلامت مردم در شرایط کنونی بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه شورای ورزش یکی از جلسات مهم استان بوده و باید نگاه ویژه ای به آن شود، افزود: با توجه به اهمیت موضوع از این پس جلسات شورای ورزش باید هر ۲ ماه یک بار دایر و در صورت نیاز به صورت ماهانه برگزار شوند.

استاندار خوزستان گفت: در کنار ورزش همگانی باید از ورزش قهرمانی نیز حمایت شود زیرا این ۲ لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ بسترسازی ورزش قهرمانی با توسعه ورزش همگانی ممکن است.

وی با بیان اینکه استعدادهای شناسایی شده باید در مسیر ورزش قهرمانی پرورش یایند، افزود: در جلسه بعدی شورای ورزش استان باید مصوبات جلسه امروز پیگیری و رسیدگی به ورزش بانوان و مشکلات رشته قایقرانی در دستور کار قرار گیرد.

خلیلیان به رونق رشته قایقرانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در کنار رودخانه کارون هستیم اما از فعالیت در رشته قایقرانی خبری نیست لذا انتظار داریم که رشته قایقرانی به صورت عمومی در شهرهای آبی استان به ویژه اهواز فعال شود اگرچه ایمنی کار بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه در خوزستان به رشته قایقرانی توجه نشده است، افزود: در مقاطعی برنامه ریزی لازم برای احیای این رشته انجام شد اما عملا کار خاصی صورت نگرفته است.

 

147