جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت وامنیت غذایی با رویکرد کنترل دخانیات برگزارشد

جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت وامنیت غذایی با رویکرد کنترل دخانیات برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت وامنیت غذایی با رویکرد کنترل دخانیات وساماندهی وجمع آوری قلیان در سطح اماکن عمومی با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی،فرماندار ایذه، مدیرکل دامپزشکی ،نماینده شهرداری اهواز ،نماینده محیط زیست،نماینده اداره کل پدافند غیرعامل ،نماینده اداره کل امور شهری ، نماینده اداره کل صنعت،معدن وتجارت و دانشگاه علوم پزشکی در سالن معاونت سیاسی اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای جلسه ارائه گزارش در خصوص کنترل مصرف قلیان در اماکن عمومی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کنترل وکاهش مرکز عرضه دخانیات توسط اداره کل صنعت،معدن وتجارت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری وکنترل مصرف قلیان در اماکن عمومی توسط رئیس اماکن نیروی انتظامی شهرستان اهواز و شهرداری اهواز انجام شد.

در پایان فرماندار ایذه افزود: شهرستان ایذه و روستای پشت پیون به عنوان شهر و روستای پایلوت در اجرای طرح کنترل دخانیات می باشد که در ادامه از جمله اقدامات در خصوص اجرای این طرح را جلب حمایت از شهرداری و نیروی انتظامی برای جمع آوری،جلب مشارکت سازمان مردم نهاد در پیاده سازی طرح،جلب حمایت مدیریت حمل ونقل،هماهنگی بین بخشی برای برقراری طرح ،شناسایی اماکن غیر مجاز مصرف دخانیات ،اطلاع رسانی و نصب بنر در سطح شهر ورستا راخواند.

129