استاندار خوزستان خبر داد:

تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار کشور برای اقلام در این هفته

استاندار خوزستان گفت: قرار است در این هفته تصمیماتی در سطح ملی برای اقلام و کالاها در ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود که این تصمیمات منجر به ایجاد آرامش در بازار خواهد شد

صادق خلیلیان در پایان نشست ستاد تنظیم‌ بازار خوزستان که امروز ۲۷ مهرماه در اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز مباحث مربوط به چگونگی تنظیم بازار استان با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه های اجرایی مسئول نحوه ذخایر کالاهای اساسی استان را به شکلی تنظیم کنند تا شاهد نوسان و افزایش قیمت کالا در بازار نباشیم.

استاندار خوزستان گفت: قرار است در این هفته تصمیماتی در سطح ملی برای اقلام و کالاها در ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود که این تصمیمات منجر به ایجاد آرامش در بازار خواهد شد.

خلیلیان عنوان کرد: امیدواریم براساس اتخاذ این تصمیمات، شاهد پشتیبانی همزمان از تولید و مصرف در استان خوزستان و کشور باشیم.

138