گزارش تصویری / پاسخگویی به تماس های مردمی و دیدار چهره به چهره با مردم توسط استاندار خوزستان در مرکز سامد استانداری

صادق خلیلیان استاندار خوزستان روز دوشنبه با حضور در مرکز سامد از طریق دیدار چهره به چهره با تعدادی از شهروندان و پاسخگویی به تماس های مردمی به مرکز سامد به مشکلات انها رسیدگی کرد و دستورات لازم را جهت پیگیری به دستگاه‌های اجرایی مربوطه صادر کرد.

419