در دیدار استاندار خوزستان با سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور تاکید شد؛

کاهش پرداختی از جیب مردم همزمان با بهبود خدمات بیمه ای و درمانی

در دیدار صادق خلیلیان، استاندار خوزستان با میرهاشم موسوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور ضمن بررسی مسایل حوزه تامین اجتماعی، بر کاهش پرداختی از جیب مردم همزمان با بهبود خدماتی بیمه ای و درمانی تاکید شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان صادق خلیلیان در نشستی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور در استانداری خوزستان اظهار داشت: در استان خوزستان برای تقویت مبانی مرتبط با تامین اجتماعی از بعد بیمه، درمان و پشتبانی از بازنشستگان و همچنین در زمینه های مختلف به ویژه در موارد همچون احداث بیمارستان ها و مشکلات پیرامون آن و در مباحث بیمه ای و شرکت های مرتبط و شستا تلاش هایی صورت گرفته تا بتوانند استان را به بهترین شکل تقویت کنند این تقویت نیز منجر به این خواهد شد که از طریق تامین اجتماعی بتوانیم مشکلات بیکاری در استان را نیز کاهش دهیم.

وی افزود: با حضور مدیریت انقلابی، با انگیره، جوان و پرتلاش امیدواریم مباحث مرتبط با تامین اجتماعی به بهترین شکل به سرانجام برسانند چراکه تامین اجتماعی در توسعه کشور و رفاه مردم نقش بی بدیلی است و هر نوعی تلاشی که در این راستا انجام می شود در جهت رفاه و آسایش ما است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: با هدایت استاندار خوزستان توانستیم تصمیات خوبی در اتمام پروزه های نیمه تمام حوزه درمان و ارتقا وضعیت خدمات درمانی، توسعه و تجهیز بیمارستانی و تلاش برای کاهش و حداقل رساندن پرداختی ها از جیب مردم در حوزه خدمات درمانی همزمان با افزایش و بهبود خدمات به ویزه در بخش خدمات حوزه تامین اجتماعی به بیمه شده ها بازنشسته ها و کارفرماها و کارگران را بیش از پیش داشته باشیم.

میرهاشم موسوی بیان کرد: علاوه بر این که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بایستی در سطح کلان به آنچه که در ارتقا رفاه توجه کنیم یکی از رویکردهای ما در این دولت توجه ویزه به مناطقی هست که در بحث محرومیت مورد غفلت قرار گرفته است و از این جهت سعی مکینیم به شکل عملیاتی در استان ها حضور پیدا کنیم و به شکل نقطه ای آن نقاط حساس و بحرانی و مورد غفلت را مورد توجه قرا دهیم.

وی گفت: یکی از این مسایل در تامین اجتماعی خدمات تامین اجتماعی هست که به جامعه هدف، بیمه شده ها و بازنشسته ها داده می شود در میان این خدمات یکی از خدمات ما، خدمات پایه ای درمان است و متناسب با شرایط ما احساس کردیم می بایست حضور پیدا کنیم و تصمیم جدی بگیریم

287