استاندار خوزستان بر تعیین تکلیف تاسیسات تصفیه آب آغاجاری ظرف یک هفته تاکید کرد

استاندار خوزستان گفت: یک اختلافی در خصوص دستگاه تصفیه آب آغاجاری میان سازمان آب و برق و آبفا وجود داشت که قرار شد ظرف یک هفته اشکالاتی که وجود دارد برطرف شود و اگر هم استانداردهایی مورد نیاز است رعایت و این تاسیسات تحویل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان نشست شورای سلامت و امنیت غذایی روز سه شنبه به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان در محل استانداری برگزار شد.

استاندار خوزستان در خصوص این نشست توضیح داد: در این جلسه گزارشی از مشکلات موجود در چهار شاخص در زمینه کیفیت آب شرب ارائه شد. از جمله بحث کدورت آب بود و بحث بار میکروبی آب و موارد دیگر از نظر میزان کلری که در آب وجود دارد که برای هر یک از این موارد شاخص استاندارد وجود دارد.

وی افزود: از طرف دیگر دستگاه‌های متولی مشکلات موجود در هر یک شهرستان ها و مناطق روستایی را احصا کرده بودند و قرار شد یک تقسیم کار انجام شود که تا هفته آینده آبفا یک گزارشی از رفع اشکالات موجود ارائه دهد و ما بتوانیم در شاخص‌هایی که نشان دهنده بهبود کیفیت آب شرب است شاهد ارتقای کیفیت باشیم.

خلیلیان گفت: از طرف دیگر یک اختلافی در خصوص دستگاه تصفیه آب آغاجاری میان سازمان آب و برق و آبفا وجود داشت که قرار شد ظرف یک هفته اشکالاتی که وجود دارد برطرف شود و اگر هم استانداردهایی  مورد نیاز است رعایت و این تاسیسات تحویل شود.

208