نامه لغو دورکاری کارکنان به دستگاه های اجرایی ارسال شد

مطابق با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نامه مربوط به لغو دورکاری کارکنان به دستگاه های اجرایی ارسال شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان رسول امیری مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری برابر مصوبات ابلاغی ستاد ملی کرونا طی مکاتبه ای با دستگاه های اجرایی نامه لغو دورکاری کارکنان را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:

معاونین محترم استاندار

مدیران محترم ستادی استانداری

کلیه فرمانداران محترم

شهرداران محترم

کلیه دستگاه ها، ادارات، سازمان ها، بانک ها، نهادها، دانشگاه ها، شرکت های دولتی و خصوصی

با سلام و احترام

بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و پیرو بند ۹ مصوبه هشتاد و دومین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا مقرر گردید “کلیه کارکنان در محل کار به صورت کامل حضور یابند” در این ارتباط ضروری است دستور فرمایید دور کاری کارکنان لغو و حضور کلیه کارکنان در محل کار با ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتالی الزامی گردد.

 

رسول امیری

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

923