گزارش تصویری/

آیین تکریم و معارفه شهردار اهواز

605