آئین تکریم و معارفه فرماندهان پیشین و جدید حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد

آئیین تکریم و معارفه فرماندهان پیشین و جدید حوزه بسیج شهید رجایی استانداری خوزستان با حضور سردار باقری جانشین سپاه ولی عصر (عج)، سرهنگ حسین زاده فرمانده سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ولیعصر(عج)، خسرو پیرهادی مدیرکل حراست استانداری، مسئولین سپاه پاسداران و اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی استانداری و فرماندهان تابعه حوزه برگزار شد.

در این نشست با اعطای لوح تقدیر از جانب سردار باقری جانشین سپاه ولیعصر(عج) از تلاش های سرهنگ پاسدار مسلم زهیری فرمانده پیشین حوزه بسیج شهید رجایی استانداری خوزستان قدردانی شد و سرگرد پاسدار محمد جهان بین به عنوان فرمانده جدید حوزه بسیج شهید رجایی استانداری معارفه شد.

632