استقبال معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از سرپرست وزارت آموزش وپرورش

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید سلیمانی اهواز وارد استان شد و مورد استقبال معاون سیاسی اجتماعی استانداری و مدیرکل آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

172