گزارش تصویری/ نشست شورای هماهنگی مدیران بانک های استان با حضور استاندار خوزستان

264