گزارش تصویری/ نشست مجمع نمایندگان استان با حضور استاندار خوزستان

286