لزوم آسیب شناسی نبود تمایل به تزریق واکسن کرونا در خوزستان

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: کارشناسان باید علل نبود تمایل و رغبت بین برخی از مردم به تزریق واکسن کرونا را ریشه یابی و آسیب شناسی کرده و بسته پیشنهادی ارایه کنند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: کارشناسان باید علل نبود تمایل و رغبت بین برخی از مردم به تزریق واکسن کرونا را ریشه یابی و آسیب شناسی کرده و بسته پیشنهادی ارایه کنند.

رضا نجفی مهر روز سه‌شنبه در نشست قرارگاه عملیاتی کرونا در سرسرای اداری شهید رجایی استانداری خوزستان بیان کرد: کارشناسان و محققان می‌توانند متناسب با این بسته پیشنهادی و کشف علل استقبال نکردن برخی از افراد از واکسیناسیون، راهکارهایی برای افزایش پوشش واکسیناسیون ارایه کنند.

وی افزود: بسته پیشنهادی و راهکارها در این قرارگاه به بحث گذاشته می‌شود و نتیجه مناسب به ستاد مدیریت کرونا انتقال داده خواهد شد.

نجفی مهر گفت: برخی شهرستان‌ها با داشتن بافت قومیتی و عشایری، تمایلی به تزریق واکسن ندارند که نیازمند تدوین راهکارهای خاص است.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همراه با هم اثرگذارهستند.

وی در خصوص اجباری کردن واکسیناسیون بیان کرد: در ستاد ملی مدیریت کرونا تاکنون راهکاری برای این موضوع پیش بینی نشده و ما نمی‌توانیم تصمیم استانی یا منطقه‌ای اتخاذ کنیم چون نارضایتی ایجاد می‌کند.

نجفی مهر با بیان اینکه استقبال از واکسیناسیون به حدی زیاد نیست که مراکز تزریق گسترش یابد توضیح داد: می‌توان راهکارهایی برای ترغیب مردم و فرهنگ سازی برای تزریق واکسن ارایه داد.

139