استاندار خوزستان: تلاش میکنیم مشکلات استان با بهره مندی از همه نیروها و ظرفیت های استان حل شود

استاندار خوزستان گفت: با بهره مندی از نظرات نخبگان و گروه های مرجع استان تلاش میکنیم در دوره جدید مدیریت استان یک راهبرد درست با مشارکت همه گروه ها داشته باشیم تا مسائل و مشکلات را با همفکری جمعی و با حضور همه نیروها و ظرفیت‌های استان برطرف کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در پایان نشست با گروه های بسیج دانشجویی استان گفت: در یک هفته اخیر سعی بر این بود که با گروه های مرجع، تاثیرگذار و نخبگان جامعه جلسه داشته باشیم.

وی افزود: از جمله این جلسات نشست با روسای دانشگاه های استان و همچنین گروه های دانشجویی و گروه های جهادی بود که مسائل استان را مورد بررسی قرار دهیم و نظرات را بشنویم.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: با بهره مندی از این نظرات تلاش میکنیم در دوره جدید مدیریت استان یک راهبرد درست با مشارکت همه گروه ها داشته باشیم تا مسائل و مشکلات را با همفکری جمعی و با حضور همه نیروها و ظرفیت‌های استان برطرف کنیم شاهد بهبود شرایط استان باشیم.

193