نشست مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استاندار با اهالی شهر عرب حسن شوشتر

با حضور حبیب اله فضل اله پور مدیر کل سیاسی انتخابات و تقیسمات کشوری استانداری خوزستان در شهر عرب حسن از توابع بخش میان آب شهرستان شوشتر جلسه ی رسیدگی به مشکلات مردمی با حضور بزرگان و شیوخ منطقه برگزار شد.

در این نشست مهمترین موضوعوت شهر مذکور نظیر مشکلات آموزشی ، سلاح غیر مجاز، شرایط انتظامی و مشکلات کشاورزی توسط مردم طرح و مورد استماع قرار گرفت و مقرر شد مسایل طرح شده به مراجع ذیربط منعکس گردد.

220