گزارش تصویری/دیدار و نشست مدیران شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان با استاندار خوزستان

217