استاندار خوزستان: برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای جمع آوری آب های سطحی اجرا میشود

استاندار خوزستان گفت: برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای جمع آوری آب های سطحی اجرا میشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در پایان نشست بررسی طرح های آبهای سطحی توضیح داد: برای طرح های جمع آوری آبهای سطحی بایست در دو بعد اقدامات خود را تسریع کنیم. یکی برنامه بلند مدت هست که اجرای آن حدود ۵ سال زمان نیاز دارد و امیدواریم بزودی طراحی شود.

وی افزود: بعد دیگر در رابطه با وضع موجود است که تا سه ماه آینده با آن مواجه هستیم.

خلیلیان بیان کرد: مقرر شد دستگاه های ذیربط با هماهنگی کامل اقدامات لازم را انجام دهند تا مشکلاتی که در فصل بارندگی در دو سال اخیر شاهد بودیم نداشته باشیم.

 

112