برخورد با دستگاه های خاطی در اجرای قوانین دورکاری مطابق با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد در صورت عدم اجرای قوانین دور کاری مطابق بخشنامه با آن‌ها برخورد می‌شود.

رسول امیری مدیرکل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان در نامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قوانین دور کاری با دستگاه خاطی مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی برخورد خواهد شد.

گفتنی است؛ طبق این بخشنامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شهرهای قرمز با یک سوم حضور کارکنان و ۲ سوم دور کاری، شهرهای نارنجی یک دوم حضور و یک دوم دور کاری و شهرهای زرد ۲ سوم حضور و یک سوم دور کاری است.

همچنین کارکنان ادارات جهت اعلام تخلفات در تایم اداری با مرکز سامد به شماره ۱۱۱ که زیر نظر اداره کل بازرسی استانداری خوزستان فعالیت می کند تماس بگیرند.

لازم به ذکر است؛ واحدهای تولیدی، عملیاتی، نوبت کاری، آتش نشانی ها، مراکز درمانی، اورژانس و خدمات رسان از این قوانین مستثنی هستند.

1206