گزارش تصویری/ نشست پیگیری مطالبات تعدای از روستاییان آب ماهیک

مطالبات تعدای از اهالی روستای آب ماهیک شهرستان لالی از مناطق پشت سد گتوند از شرکت آب نیرو با حضور قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان پیگیری و بررسی شد.

 

                     

226