ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه گروه ملی فولاد ایران با حضور معاون وزیر کشور

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویؤه گروه ملی  روز پنجشنبه  با حضور بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور  در محل گروه ملی صنعتی فولاد ایران با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی برگزار شد.

                           

89