نشست کمیته بررسی نحوه حضور کارکنان و دورکاری کارمندان به ریاست مدیرکل مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان: نشست کمیته بررسی نحوه حضور کارکنان و دورکاری کارمندان در روز یکشنبه به ریاست رسول امیری مدیرکل مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی در دفتر بازرسی استانداری برگزار گردید.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی در خصوص این نشست توضیح داد که بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، اداره کل بازرسی متولی تشکیل کمیته مذکور گردیده است که هر هفته برای دو یا سه دستگاه اجرایی برگزار می گردد و دستگاهی که درخواست نحوه تغییر دور کاری و حضور کارکنان را دارد دلایل خود را طی درخواست مکتوب به اداره کل بازرسی ارسال و در کمیته بررسی نحوه حضور کارکنان مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد.
امیری اظهار داشت :اعضای این کمیته شامل نمایندگانی از دانشگاه‌علوم‌پزشکی اهواز ،اداره کل امور اداری و مالی استانداری و اداره کل امور اجتماعی استانداری به همراه مدیران دستگاه‌های درخواست دهنده می باشد.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی بیان کرد: در جلسه امروز درخواست دستگاه اداره کل ارتباطات و زیرساخت _ شرکت توزیع برق اهواز _ اداره کل ثبت احوال استان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن پس از تایید در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به ادارات فوق الذکر ابلاغ خواهد شد.
امیری در پایان گفت : دستگاه‌هایی که درخواست تغییر دورکاری کارمندان را دارند می‌توانند طی مکاتبه‌ای با این اداره کل در خواست خود را ارائه دهند.

1939