نشست سربازرسین ویژه ستاد مدیریت کرونا به ریاست رسول امیری، مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان نشست سربازرسین ویژه ستاد مدیریت بیماری کرونا در روز یکشنبه به ریاست رسول امیری مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی در محل استانداری برگزار شد.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی در خصوص این نشست توضیح داد: برنامه‌ بازدید و بازرسی های ویژه ستاد ملی بیماری کرونا باید به صورت مستند و مطابق چک لیست های اعلامی صورت گیرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با بازرسین ویژه مدیریت بیماری کرونا همکاری و مستندات مربوطه را در اختیار این عزیزان قرار دهند.
رسول امیری اظهار داشت: مطابق قانون اجرای دورکاری که مصوبه ستاد ملی کرونا می باشد، اجرای آن برای کلیه دستگاه‌ها ضروری و هر دستگاهی که از این موضوع تمکین نکند، تذکر داده خواهد شد. مدیر کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی بیان کرد: دورکاری تعریف خاص خود را دارد که برخی تعریف خاصی از آن دارند و تعریف دورکاری به این بیان نیست که کارمند مرخصی است و گوشی خود نیز را خاموش نماید وی باید همیشه در دسترس باشد.
رسول امیری عنوان کرد: دستگاهی که نیاز به تغییر نحوه دورکاری را دارد می‌تواند مکاتبه‌ای به اداره کل بازرسی داشته باشد و این موضوع در کمیته ویژه ذیل اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی افزود: روزهای سه‌شنبه گزارشات بازرسی در کمیته ارزیابی عملکرد مدیریت بحران کرونا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و به دستگاهی که نمره مطلوب گرفته شود، تشویق و دستگاهی که عملکرد ضعیفی داشته، توبیخ می شود.

 

658