سفر میدانی رئیس ستاد انتخابات استان به شهرستان های مختلف استان جهت بررسی تمهیدات مربوط به برگزاری انتخابات

سفر میدانی رئیس ستاد انتخابات استان به شهرستان های مختلف استان جهت بررسی تمهیدات مربوط به برگزاری انتخابات /

رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه سفرهای خود به شهرستان های مختلف استان امروز به شهرستان های ماهشهر و هندیجان سفر داشت و در ادامه سفرهای امروز از شهرستان های رامشیر و رامهرمز بازدید میکند.

در این سفرها که با هدف بررسی آخرین شرایط و تمهیدات مربوط به برگزاری انتخابات برگزار میشود برگزاری نشست های ستاد انتخابات شهرستانی، دیدار با ائمه جمعه و گفتگو با عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان ها انجام میشود.

235