استاندار خوزستان با جمعی از فرهنگیان استان دیدار و گفتگو کرد

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان روز یکشنبه با جمعی از فرهنگیان استان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست پیرامون مسائل مختلف استان و همچنین مسائل صنفی و چالش های مرتبط با حوزه آموزش و پرورش بحث و گفتگو شد.
استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و پرورش در امر توسعه بر اهمیت حل مشکلات این بخش و لزوم ارتقای شاخص های آموزشی استان تاکید کرد.

325