۳ انتصاب در استانداری خوزستان

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در احکامی جداگانه نادر عمیدزاده را به عنوان مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری، صفورا عبداله زاده را به عنوان سرپرست معاونت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و حبیب اله فضل اله پور را با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

561