ساعت اداری در خوزستان روز یکشنبه ساعت ۹:۳۰ آغاز میشود

محسن قارونی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: با توجه به برگزاری فریضه احیا روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه فعالیت ادارات با دو ساعت تاخیر آغاز میشود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مبنای ساعت اداری در سطح کشور از ۷:۳۰ محاسبه میشود بنابراین فردا یکشنبه (۱۲ اردیبهشت ماه) ساعت اداری در استان از ساعت ۹:۳۰ شروع میشود.

4412