گزارش تصویری/نشست برنامه ریزی آب قابل تامین بخش کشاورزی در چهارماهه پیش رو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان نشست برنامه ریزی آب قابل تامین بخش کشاورزی در چهارماهه خرداد تا شهریور  به ریاست  قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان و با حضور مدیران متولی این حوزه برگزار شد.

گفتنی است در این نشست پیرامون وضعیت آب پشت سدها و چگونگی تامین آب کشاورزی و محیط زیست بررسی فنی و کارشناسی صورت گرفت.

118